Tượng Khổng Minh dát vàng 24k – KM02

10,000,000 

  • Thương hiệu: Phúc Tường Gold;
  • Chất liệu: Đồng dát vàng 24k;
  • Chiều cao: 45cm.
.
.
Tượng Khổng Minh dát vàng
Tượng Khổng Minh dát vàng 24k – KM02
-->