Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo dát vàng

Tên sản phẩm: Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo dát vàng

Kích thước: Cao 42cm

Chất liệu: Đồng dát vàng 24k

Sản phẩm phù hợp:  Quà tặng doanh nghiệp, quà tặng đối tác,…