Tượng Rồng thời Lý mạ vàng – Biểu tượng Phật giáo

9,000,000