Tượng người chơi Golf mạ vàng 24k

6,000,000 

Sản phẩm Tượng người chơi Golf mạ vàng 24k
Chất liệu Mạ vàng 24k
Kích thước Cao 25cm
Chủng loại Để bàn