Tranh vinh hoa phú quý dát vàng 24k – VH05

  • Thương hiệu: Phúc Tường Gold;
  • Chất liệu: Đồng dát vàng 24k.
.
.