Tranh long phượng dát vàng 24k

Tên sản phẩm: Tranh long phượng dát vàng 24k

Chất liệu: Vàng lá 24k

Sản phẩm phù hợp: Quà tặng doanh nghiệp, quà tặng đối tác, quà tặng khai trương,…