Thuyền buồm mạ vàng 24k toàn bộ cả đế cỡ lớn

Tên sản phẩm: Thuyền buồm mạ vàng 24k toàn bộ cả đế cỡ lớn

Kích thước: Đế hộp: 108cm x 30cm x 80cm

Chất liệu: Đồng mạ vàng 24k

Sản phẩm phù hợp: Quà tặng doanh nghiệp, quà tặng đối tác, quà tặng khai trương,…