Lá Bồ Đề Mạ Vàng 24k

3,000,000 

Sản phẩm Lá Bồ Đề mạ vàng
Chất liệu Bạc mạ vàng 24k
Chủng loại Để bàn