Ấn rồng Cửu Long Kim Tỷ dát vàng 9999

Tên sản phẩm: Ấn rồng Cửu Long Kim Tỷ dát vàng 9999

Chất liệu: Đồng dát vàng

Sản phẩm phù hợp Quà tặng doanh nghiệp, quà tặng đối tác, quà tặng khai trương,…